สินค้าและบริการ

Cleanroom, ตกแต่งภายใน, เครื่องมือและอุปกรณ์, ตัวกรอง, เครื่องจักรและไฟฟ้า

Image

Cleanroom

CLEANROOM CLASS 100000 (ISO.8),CLEANROOM CLASS 10000 (ISO.7),CLEANROOM CLASS 1000 (ISO.6),CLEANROOM CLASS 100 (ISO.5)

More
Image

ตกแต่งภายใน

พื้นยกระดับ,พื้นแบบ Conductive,พื้นแบบ Epoxy,Sandwich Panel,ผนัง,ฝ้าเพดาน,ประตูและหน้าต่าง

More
Image

เครื่องมือและอุปกรณ์

Air Shower,Passbox,Cleanbooth,เฟอร์นิเจอร์

More
Image

ตัวกรอง

Pre Filter,Medium Filter,Hepa UPA Filter

More
Image

เครื่องจักรและไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศและควบคุม,งานระบบไฟฟ้า

More

การออกแบบ

     ด้วยหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้อง Cleanroom จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

การผลิตและติดตั้ง

     บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นใหมีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษา

     เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็ฯต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท เดคโค กรุ๊ป จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา