เครื่องมือและอุปกรณ์

Air Shower,Passbox,Cleanbooth,เฟอร์นิเจอร์

image image image

Air Shower

     AIR SHOWER เป็นอุปกรณ์หลักเพื่อทำหน้าที่กำจัดปริมาณฝุ่น ที่จะติดเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานในห้อง CLEANROOM โครงสร้าง ชนิด GALVANIZE SHEET พ่นและอบด้วยสี EPOXY หรือ STAINLESS - PRE-FILTER ชนิด SYNTHETIC

- NOZZLE วัสดุ STAINLESS
- HEPA FILTER EFF. 99.99% ที่ 0.3 MICRON
- บานประตูอลูมิเนียมระบบ MAGNETIC LOCK ระหว่างประตูทางเข้าและออก
- ระบบCONTROL ชนิด PLC.
- ขนาดมาตรฐาน 1,500(W)x1,000(L)x 200(H)MM.

image image image

Passbox

     สำหรับส่งวัตถุดิบหรือสินค้าเข้าและออกจากห้อง CLEANROOM CASING ชนิด โลหะ พ่นและอบด้วยสี EPOXY ผนังภายในทุกด้านบุด้วยแผ่น STAINLESS # 304 บานประตูเปิด SWING มีช่องแสงชนิด ACRYLIC ใส เพื่อให้มองเห็นวัสดุที่ส่งเข้าและออก ระบบ LOCK ประตูเป็นแบบ MACHANICAL ซึ่งจะ INTERLOCK กันทั้ง 2 บาน ขนาดมาตรฐานวัดภายใน 600(W) x 600(L) x 600(H) MM.

     PASSBOX WITH AIR SHOWER มีAIR SHOWER สำหรับลดอนุภาคหรือฝุ่นจากชิ้นงานก่อนเข้าห้อง CLEANROOM เหมาะสำหรับ CLEANROOM ระดับ ISO.-CLASS 3, 4, 5 (CLASS 1, 10, 100) • เพิ่มขนาดได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของวัสดุอุปกรณ์ ที่จะส่งเข้าหรือออกจากห้อง CLEANROOM • ประตูบานเปิดแบบ SLIDE ขึ้น – ลง บนล่างหรือ ซ้ายขวาได้ตามต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง และขนาดวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งเข้า - ออก จากห้อง CLEANROOM

image image image

Cleanbooth

image image image

เฟอร์นิเจอร์

การออกแบบ

     ด้วยหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้อง Cleanroom จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

การผลิตและติดตั้ง

     บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นใหมีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษา

     เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท เดคโค กรุ๊ป จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา