Deco Group

       มีความชำนาญและประสบการณ์ ในด้านการวางแผน การบริหารและการจัดการ มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถในงานด้านออกแบบ พร้อมติดตั้ง และมีทีมบริการตรง เกี่ยวกับงานด้านระบบห้องคลีนรูม และอุปกรณ์(CLEANROOM TURNKEY PROJECT) ตามมาตรฐาน FEDERAL STD.109-1144 CLEANROOMS CLASS (10-100000) และมาตรฐาน ISO.STD. CLEANROOMS (CLASS 2-9)
         image
Company Profile

งานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น


• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม FOOD & DRINK INDUSTRIAL
• อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ PHARMACEUTICAL & HOSPITAL & LAB, ROOM
• อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ PCB & ELECTRONIC & COMPUTER INDUSTRIAL
• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ PACKAGING INDUSTRIAL

image image

เป้าหมาย

     ในโลกแห่งการพัฒนาที่รวดเร็วและการแข่งขันที่สูง ทั้งทางด้านคุณภาพเทคโนโลยี และต้นทุน การผลิต
ทาง บริษัท มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้ แนวคิดของการออกแบบที่ดีมีประสิทธิภาพสูง
โดยเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อมุ่งหวังการประหยัดการลงทุน และประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะทุ่มเทในการทำงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยยึดมั่นในวิชาชีพ ทั้งประสบการณ์ ความรู้ และควบคู่กับคุณธรรม พร้อมการรับประกันผลงาน โดยมีความรับผิดชอบ ต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป

วิศัยทัศน์

     ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งคลีนรูมครบวงจร (CLEANROOM SPECIALIST)

image image

นโยบาย

     นโยบายของบริษัทฯ คือการให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ปฏิบัติภารกิจอย่างดีตามที่ได้รับมอบหมาย และความไว้วางใจจากลูกค้า พร้อมทั้งยินดีและเต็มใจ ให้บริการอบรมแนะนำและให้คำปรึกษา ดูแล หลังจากส่งมอบงานให้เป็นที่พอใจของลูกค้า

การออกแบบ

     ด้วยหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้อง Cleanroom จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

การผลิตและติดตั้ง

     บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นใหมีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษา

     เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท เดคโค กรุ๊ป จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา