เครื่องจักรและไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศและควบคุม
งานระบบไฟฟ้า

image image image image

ระบบปรับอากาศและควบคุม

     ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นระบบสำหรับห้องที่ต้องการควบคุณอุณหภูมิและความชื้นพิเศษ โดยเครื่องปรับอากาศ สามารถควบคุมสภาวะได้อย่างแม่นยำ ซึ่งใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง Data Center ห้องโทรคมนาคม และห้อง Laboratory ซึ่งเป็นห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อย่างมาก

image image image

งานระบบไฟฟ้า

     ห้อง CLEANROOM จำเป็นต้องมีความเข้มของแสงสว่างเพียงพออย่างน้อย 500 – 700 LUX. ส่วนรูปแบบของโคมไฟต้องออกแบบพิเศษ เพื่อไม่ให้รบกวนรูปแบบการไหลเวียนของอากาศ อากาศไม่รั่วซึม ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอดและบำรุงรักษา

การออกแบบ

     ด้วยหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้อง Cleanroom จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

การผลิตและติดตั้ง

     บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นใหมีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษา

     เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท เดคโค กรุ๊ป จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา